top of page

Наша школа створює унікальний освітній простір, де в атмосфері безпеки та прийняття у дитини природно виникає прагнення до знань і здатність самовизначатися у світі, що постійно змінюється.

Наше головне бажання – надихати учнів знаходити своє покликання, допомагати їм формувати навички, необхідні для успішного дорослого життя, та навчати їх бути усвідомленими творцями свого майбутнього. Це стане запорукою формування особистості, яка усвідомлює свої здібності та потреби та здатна послідовно використовувати набуті знання для того, щоб вести здорове, продуктивне, повне самореалізації життя та перемагати у конкурентному середовищі.

Наші Цінності

Здоров'я та безпека
Підтримка фізичного здоров'я та психологічного комфорту дітей завдяки створенню безпечного середовища для навчання та розвитку за допомогою ергономічного обладнання та обладнання сучасної системи кондиціювання та кварцування приміщень, здорового харчування та медичного супроводу. Фізична, психологічна та кібербезпека з опорою на нетикет.

Спокій батьків
Спокій батькам, які знають, що їхні діти навчаються у Школі, де піклуються не лише про здоров'я та безпеку учнів, а й про їхній психологічний стан та адаптацію до навчального процесу.

Жага знань
У сучасному світі головною рушійною силою є інновації, тому важливішим стає не те, що людина знає, а те, як вона може використовувати свої знання. Ми поділяємо думку провідних світових експертів у галузі освіти, що основними компетенціями, які Школа майбутнього має сформувати у дітей, є критичне мислення, креативність, комунікативні навички та здатність до командної роботи.


Наш пріоритет – навчання через практичну дослідницьку та проєктну діяльність з акцентом на вмінні ставити та вирішувати життєві завдання, розуміючи власні цілі – «Навіщо це мені?» і "Як я можу це застосувати?"


Наші завдання – навчити учнів ставити правильні питання, критично оцінювати інформацію, формувати власну думку, не залежати від зовнішніх оцінок та дій, вміти самостійно регулювати свою поведінку та відповідати за неї, бути адаптивними, співпрацювати та ефективно спілкуватися.


Наші інструменти – створення комфортного психоемоційного середовища для навчання; зрозумілі, доступні, живі методи викладання; залучення дітей до підготовки уроків, розроблення навчальних проєктів та волонтерської діяльності; націленість, як у результат,  так і у процес.

Індивідуальний підхід до кожної дитини для виявлення її талантів та здібностей
Навчання у Спеціалізованій школі Тріумф відбувається у форматі індивідуального супроводу кожної дитини командою професіоналів, яка використовує принцип «Всього свого часу». Це дозволяє виявляти схильності учнів та допомагати їм у визначенні свого покликання з огляду на особливості розвитку кожного учня. Завдяки такому підходу у дітей та їхніх батьків формується бачення індивідуальної стратегії освіти та перспектив майбутньої професійної діяльності.

Унікальний простір
Спеціалізована школа Тріумф – це унікальне поєднання інноваційних архітектурних рішень, спрямованих на створення неповторної атмосфери творчості, масштабності мислення та відкритості пізнання.

Залучення кожного
Діяльність Спеціалізованої школи Тріумф заснована на побудові ефективної взаємодії у тріаді дитина – батьки – школа.
Наша команда об'єднала людей, які прихильні до цінностей відкритого освітнього простору як умови розкриття потенціалу кожного учасника навчально-виховного процесу та своїм особистим внеском прагнуть сприяти найкращому загальному результату.
Внутрішня система шкільних процесів організована за принципом відповідності потреб як учнів, так і співробітників для оптимального розвитку всіх. Запорука ефективності нашого методу – поєднання високої технологічності навчання та екологічності відносин.

Культура та духовність
Наші пріоритети – етика та екологія відносин, емоційна компетентність, толерантність, розуміння своїх потреб та потреб оточуючих, взаємна повага, відповідальність за власні слова та вчинки.

 

Ми не створюємо для когось особливих умов, у нас — особливі умови для всіх.

bottom of page